ŠPORTOVÉ KEMPY

Organizovanie krátkodobých alebo dlhodobých športových kempov, sústredení zameraných na rozvoj konkrétnych cieľov v danom športe. Systematický rozvoj kondičných a koordinačných pohybových schopností je najdôležitejší vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Zabezpečíme ubytovanie, stravu a vhodné športové areály a samozrejme kvalifikovaných, odborne zdatných trénerov. Každý účastník športového kempu obdrží CERTIFIKÁT


"DON'T BE THE SAME, BE BETTER"


Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, ale aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého.


BE SPORTS ACTIVE


BE ACTIVE

SPORTS ACADEMY

SKY PARK, Čulenová
851 01 Bratislava

SPORTS  MANAGER

Roman Hanzel

+421 917 905 248
roman@beactive.sk

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.