VITAJTE V BE ACTIVE SPORTS ACADEMY

Pohyb je každodennou súčasťou v živote človeka. Šport by mal byť pravidelnou aktivitou každého z nás, či už z pohľadu prevencie, zdravého životného štýlu, tak aj z pohľadu zábavy, vitality, výkonnosti.
Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, a aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého z nás.

"NÁJDITE SI ČAS BYŤ ŠPORTOVO AKTÍVNI.

NEZÁLEŽI ČO SI VYBERIETE, LEN NECH VÁM TO SPÔSOBUJE RADOSŤ.

ZOSTAŇTE AKTÍVNÍ S BE ACTIVE SPORTS ACADEMY"


 

       VSTÚPTE        

 

© 2020 BE ACTIVE s. r. o. All rights reserved.