DETSKÁ ATLETIKA

Organizovanie pravidelných atletických tréningov pre deti (6-10 rokov), zameraných na rozvoj všeobecných, všestranných pohybových kondičných a koordinačných schopností (rýchlosť, sila, vytrvalosť, obratnosť). Identifikácia talentov – informácia rodičom, športovým klubom o športovej nadanosti svojho dieťaťa. Základom sú zdravé deti, z ktorých rastie zdravá spoločnosť.


  • MIESTO: 

  • DÁTUM: 

  • UTOROK - 16:00 - 17:00 (6-7 roční)  ♠  17:00 - 18:00 (8-9-10 roční)

  • ŠTVRTOK - 16:00 - 17:00 (6-7 roční)  ♠  17:00 - 18:00 (8-9-10 roční)

  • CENA mesačných tréningov - (8 tréningov = 8 hodín) - 65 EUR/mesiac/dieťa

⇒ Každé dieťa obdrží BE ACTIVE CERTIFIKÁT zapojenia do detskej atletiky 


"DON'T BE THE SAME, BE BETTER"


Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, ale aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého.


BE SPORTS ACTIVE


BE ACTIVE

SPORTS ACADEMY

SKY PARK, Čulenová
851 01 Bratislava

SPORTS  MANAGER

Roman Hanzel

+421 917 905 248
roman@beactive.sk

© 2021 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.