BLOGGING

BE ACTIVE BLOGY

  • SPORTS LIFE BALANCE

ROVNOVÁHA v živote je najdôležitejším aspektom kvalitného života. Iba rovnováha vo všetkých oblastiach každodenného života prispieva k celkovému vnímaniu vyrovnanosti človeka primárne v zdravotnej a mentálnej oblasti. Športovanie je významným prostriedkom pri budovaní tejto životnej rovnováhy. Práve budovanie primeranej športovej odolnosti prostredníctvom vhodnej pohybovej aktivity je tou najdôležitejšou prioritou, cez ktorú sa buduje automaticky aj zdravotná a mentálna odolnosť človeka. Je vedecky dokázané z pohľadu prevencie, že športovanie a jeho vplyvy sú najlepším prostriedkom v pozitívnej transformácií kvality života v produktívnom a hlavne v post-produktívnom veku. Pravidelnosť v realizácií vybraných pohybových športových aktivít vedie k budovaniu vyššej mentálnej kvality a motorickej odolnosti aj v neskoršom veku. Realizujte preto pravidelne svoju vybranú športovú aktivitu z pohľadu prevencie, zábavy aspoň 3x do týždňa a vaše telo vám už po 4 týždňoch ukáže pozitívne účinky športovej transformácie od ktorých budete závislý, a ktoré sa stanú sa vašimi rituálmi.

"Buďme viac športovo aktívni, ide o naše zdravie o kvalitnejšie vnímanie života".

BE ACTIVE SPORTS ACADEMY Vám v tom pomôže.


  • BE ACTIVE SPORTS ACADEMY

V dobe kedy sme sa zastavili kvôli COVID-19 a prispôsobili svoj osobný ako aj pracovný život aktuálnemu dianiu u nás aj vo svete, bol čas kedy bolo možné prehodnotiť svoje priority a vlastne celkový pohľad na život. Vo všeobecnosti ľudia pochopili v tomto období, že najdôležitejšie v živote človeka je byť zdravý, aj keď je to otrepaná fráza, ktorú pozná každý, ale len keď je človek zdravý dokáže zvládať všetko čo mu život prinesie. Ruku na srdce. Čo robíme preto, aby sme boli zdraví. Športujeme? Zdravšie sa stravujeme? Len niekedy a niektorí. Vydržíme z dlhodobého hľadiska byť disciplinovaní pri športovaní a stravovaní? Preto aby bol človek zdravý vie prispieť aj svojou troškou športových aktivít, ktoré keď sú realizované v pravidelných intervaloch majú za následok budovanie prevencie, ktorá je najdôležitejšia z pohľadu zdravšieho organizmu. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY ponúka široké spektrum športových aktivít, ktoré prispievajú k osvete športu ako najdôležitejšieho a najlacnejšieho nástroja zdravej spoločnosti. Šport bol vždy na okraji spoločenského záujmu a bol vnímaný a medializovaný iba keď išlo o vrcholné športové podujatia alebo o známe športové osobnosti a ich výsledky. Šport a samotné aktivity musia byť však vnímané predovšetkým ako účinný nástroj zdravej spoločnosti vo všetkých úrovniach (privátny, verejný sektor). Rekreačný šport a jeho pravidelné vykonávanie sú alfa-omega pre zdravie. Každý si vyberá kedy, kde, čo, ako. Skúsme sa preto zamyslieť a nájsť si ten svoj šport, v ktorom si budeme budovať svoju prevenciu, pretože chceme byť zdraví. BUĎME AKTÍVNI – BUĎME ZDRAVÍ. My Vám v tom pomôžeme.


  • VYHORENIE

V súčasnosti sa stále viac a viac stretávame s ľuďmi, ktorí sú „vyhorení“ Čo sa vlastne myslí pod pojmom vyhorenie? Ide o stav kedy ľudia v zamestnaní strácajú primárne motiváciu, sú pod neustálym tlakom a stereotypnou prácou znechutení a nevedia ako z tejto situácie vhodne vykľučkovať, aby sa opäť správne pracovne nastavili a práca ich bavila. Najlepším a najefektívnejším prostriedkom ako buď predchádzať alebo úplne eliminovať prípadný stav vyhorenia, je zapájať do pracovného času a prostredia, impulzy v podobe odreagovania monotónnej práce, či už v pracovnom čase alebo mimo neho. Ide o aktivity, ktoré v pravidelných etapách realizuje zamestnávateľ pre zamestnancov počas roka ako benefity, a ktoré spestria ich pracovnú vyťaženosť. Tieto aktivity by mali byť navzájom tak nakombinované, aby sa zapájali pravidelné fyzické ako aj rôzne psychické podnety. Medzi tie najlepšie aktivity patria buď firemné športové hry, zdravé dni vo firmách, teambuildingy a iné aktivity podobného druhu, ktoré slúžia ako preventívne prostriedky proti vyhoreniu. Spoločnosť BE ACTIVE Vám pripraví na mieru všetky možné aktivity, ktoré ocenia hlavne Vaši zamestnanci. Starajte sa o Vašich zamestnancov, na nich stojí produktivita, efektivita a prosperita Vašej firmy. ⇒ PONUKA SLUŽIEB


  • FIREMNÉ ŠPORTOVÉ HRY

Máte zamestnancov, kolegov ktorých chcete v rámci benefitov trochu odreagovať a spestriť ich pracovné zameranie, nasadenie a zvýšiť tak ich pracovnú produktivitu? Najlepšou team-buildingovou formou aj z hľadiska zdravotnej prevencie, je široké spektrum koordinovaných športových aktivít na jednom mieste pod „jednou strechou“ (športový areál, park, hotelové priestory). Ide o FIREMNÉ ŠPORTOVÉ HRY, ktoré sú naozaj vynikajúcou celodennou moderovanou akciou, kde budú zamestnanci rozdelení do jednotlivých pomenovaných tímov a budú bojovať o tie najvyššie miesta, ceny. Ocenení budú nie len najlepší jednotlivci, ale aj najlepšie tímy. Bojuje sa o naozaj zaujímavé ceny (diplomy, medaile, poháre, vecné ceny atď.), ktoré budú odovzdávať najúspešnejšie športové mená, legendy, ktoré získali medaile na najvyšších športových podujatiach ako OH, MS, ME, a ktoré budú súčasťou jednotlivých tímov zapojených do športovania. Ide samozrejme nielen o bojovnosť, ale taktiež aj o zábavu, ktorej bude viac než dosť. Neváhajte preto zorganizovať takýto firemný športový deň, ktorý sa môže stať každoročným pestrým rituálom vašej firmy. BE ACTIVE TEAM Vám pripraví na mieru tento unikátny firemný športový deň. Pre inšpiráciu si pozrite ⇒ FIREMNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ


  • AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ V BIZNISE?

Byť úspešným človekom túži byť asi každý z nás. Úspech je vnímaný u každého inak. Niekto chce byť úspešný v športe, iný zas v biznise. Dosiahnutie všetkých úspechov však spája jedno spoločné. Je to neustále budovanie disciplíny, vytrvalosti, pravidelnosti a viery vo veci na ktorých pracujete, a ktoré chcete dosiahnuť. Len tieto aspekty a postoj k ním rozdeľujú v spektre úspešných a neúspešných ľudí. Najlepšie ako budovať spomínané vlastnosti je pravidelné zapájanie športových aktivít do denného, týždenného, mesačného  harmonogramu aktivít a úloh. Šport je najlepším prostriedkom v budovaní odolnosti pre vytrvalosť či disciplínu, ktoré sú z pohľadu úspešnosti najdôležitejšie. Šport a biznis majú preto veľa spoločného. Úspešní sú len tí najodolnejší, najvytrvalejší a najdisciplinovanejší. Buďte aj Vy úspešný. Je to jednoduché, stačí byť len aktívny v plánovaní a realizácií stanovených cieľov. Začnite už dnes. ⇒ ÚSPECH V BIZNISE


  • DNI ZDRAVIA VO FIRME

Zdravie je najdôležitejšia vec na svete. Keď je človek zdravý, tak všetko v živote sa dá zvládnuť. Preto, aby bol človek zdravý musí robiť rôzne pravidelné preventívne opatrenia, ktoré eliminujú potenciálne vonkajšie vplyvy prostredia. Čo sa týka prevencie v pracovnom, firemnom prostredí, tak je veľmi dôležité robiť pre zamestnancov 2-3x do roka DNI ZDRAVIA, ktoré identifikujú a eliminujú prípadne zdravotné aspekty. Jednoduchými vyšetreniami sa otestujú zamestnanci v rámci pracovného času. V dňoch zdravia spoločnosť BE ACTIVE ponúka širokú škálu vyšetrení ako sú: vyšetrenia zraku, cholesterolu, cukru, tlaku, znamienok, EKG. Poskytujeme zdravé raňajky, masáže, vyšetrenie fyzioterapeutom, ortopédom. Prevencia je efektívna len vtedy, keď sa realizuje v pravidelných časových intervaloch. Najlepšími preventívnymi prostriedkami sú: dostatočný príjem tekutín počas dňa (2,5-3l), vykonávanie pohybových, športových aktivít v trvaní 30-40 minút (3-4x do týždňa), primerané zdravé stravovanie, otužovanie atď. Zasvätíme vás do základných prostriedkov, princípov a metód z pohľadu prevencie. Len aktívni ľudia sú zdraví a šťastní, tak buďte preto AKTÍVNI. My Vám v tom pomôžeme. ⇒ DNI ZDRAVIA VO FIRME


  • FIRMA VS. ZAMESTNANEC

Vychádzať v ústrety svojím zamestnancom v podobe rôznych BENEFITOV je alfa-omega v udržateľnosti zdravého firemného prostredia a vzťahov v ňom. Jeden z najdôležitejších benefitov pre zamestnanca okrem finančnej odmeny  je potreba vytvárania rôznych aktivít, ktoré spestria zabehnuté pracovné rituály zamestnancov v podobe aktívnych alebo pasívnych podnetov. Eventová spoločnosť BE ACTIVE vytvára široké spektrum benefitov pre firmy, ktoré ocenia tí najdôležitejší - vaši zamestnanci. Buďte aktívny v starostlivosti o nich. ⇒ PONUKA SLUŽIEB

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn

BE ACTIVE

All for events

Frankovská 13162/1D,
831 01 Bratislava

Marketing Manager

Ing. Andrea Košecová

+421 902 337 393
marketing@beactive.sk

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.