ŠPORTOVÉ HRY

Organizovanie firemných športových hier pre zamestnancov, ktoré sú v rámci benefitov zamestnávateľa adekvátnou preventívnou aktivitou ako mať zdravé firemné prostredie. Ľudia sú rozdelení do tímov s cieľom bojovať o najlepší výsledok. Oceňujú sa najlepšie 3 tímy ako aj 3 najlepší jednotlivci medzi mužmi a ženami. Každý účastník ako aj samotná firma obdržia CERTIFIKÁT


"MOVEMENT IS IN OUR DNA"


Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, ale aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého.


BE SPORTS ACTIVE


BE ACTIVE

SPORTS ACADEMY

SKY PARK, Čulenová
851 01 Bratislava

SPORTS  MANAGER

Roman Hanzel

+421 917 905 248
roman@beactive.sk

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.