KONFERENCIE, KONGRESY, GALA-VEČERE

Organizovanie tematických konferencií, kongresov, gala-večerov na aktuálne športové témy. Kompletne pokryjeme celý event od priestorov, programu, moderátora, fotografa, cateringu atď. Tematické konferencie a kongresy sú koncipované z najaktuálnejších trendov v danom športe, ktoré obohatia poznatky, vedomosti našich trénerov, športových odborníkov. Kompletne zastrešujeme gala večere vyhodnotenia Športovcov roka.


"DON'T BE THE SAME, BE BETTER"


Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, ale aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého.


BE SPORTS ACTIVE


BE ACTIVE

SPORTS ACADEMY

SKY PARK, Čulenová
851 01 Bratislava

SPORTS  MANAGER

Mgr. Roman Hanzel

+421 917 905 248
roman@beactive.sk

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.