NORDIG WALKING

Organizovanie trendových outdoorvých Nordig walking aktivít, ktoré si zamilujete. Pod odborným vedení realizovanie v menších prípadne väčších skupinách. Každý účastník obdrží CERTIFIKÁT


"DON'T BE THE SAME, BE BETTER"


Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, ale aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého.


BE SPORTS ACTIVE


BE ACTIVE

SPORTS ACADEMY

SKY PARK, Čulenová
851 01 Bratislava

SPORTS  MANAGER

Mgr. Roman Hanzel

+421 902 337 393
roman@beactive.sk

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.