VAŠA SPOKOJNOSŤ - NÁŠ CIEĽ

„Našimi spoločnými skúsenosťami sa snažíme prekročiť Vaše očakávania.“

Kombináciou našich profesionálnych schopnosti, vytvárame nezabudnuteľné zážitky.

"Každý event má svoj príbeh, svoju emóciu.

My Vám ju vytvoríme."


"WE CREATE, YOU CELEBRATE"


ANDREA KOŠECOVÁ

FOUNDER - Marketing Manager

Marketingové skúsenosti nadobudnuté štúdiom a prácou v zahraničí (Londýn)

Zmysel pre detaily a kreatívne vnímanie sú charakteristické pri precíznom vytváraní, prispôsobení a realizovaní každého jedného eventu. Z maličkostí sa tvorí celok a preto si potrpíme na precíznom zostavení každého jedného eventu. Každý detail ma vo svojej podstate jedinečný význam, preto treba dbať na všetky detaily, pretože na základe detailov klient spozná a precíti jedinečnú emóciu a vášeň z každého jedného eventu, firemnej akcie.


"ÚSPECH = MNOŽSTVO MALÝCH DETAILOV."

ROMAN HANZEL

FOUNDER - Manager

Manažérske skúsenosti zo športovej oblastí získané prácou z olympijského prostredia 

Viera, odhodlanie, pravidelnosť, disciplína sú najdôležitejšími faktormi pri dosahovaní akýchkoľvek stanovených cieľov - stačí len začať. Naučíme Vás správnym pohybovým návykom, vybudujeme pravidelnosť pri vykonávaní pohybových, športových aktivít z pohľadu prevencie, výkonnosti ako aj zábavy, ktoré sa stanú Vaším rituálom a životným poslaním. Celý život je o pravidelne opakujúcich sa etapách, situáciách, tak nech je šport jednou z nich.


"AKTÍVNI ĽUDIA = ÚSPECH, ZDRAVIE, ŠŤASTIE."

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn

BE ACTIVE

All for events

Frankovská 13162/1D,
831 01 Bratislava

Marketing Manager

Ing. Andrea Košecová

+421 902 337 393
marketing@beactive.sk

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.