ŠPORT V MESTE

Organizovanie mestských, športových, spoločenských, kultúrnych podujatí, kde šport je hlavnou aktivitou, prioritou z pohľadu prevencie obyvateľov mesta. Zdravé mesto je také, ktoré je športovo aktívne. Budujme preto zdravé mestá prostredníctvom športových aktivít. Každé mesto obdrží CERTIFIKÁT zapojenia do projektu Športové mesto.


"DON'T BE THE SAME, BE BETTER"


Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, ale aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého.


BE SPORTS ACTIVE


BE ACTIVE

SPORTS ACADEMY

SKY PARK, Čulenová
851 01 Bratislava

SPORTS  MANAGER

Roman Hanzel

+421 917 905 248
roman@beactive.sk

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.