TRÉNINGY (individuálne, kolektívne)

Organizovanie individuálnych ako aj kolektívnych tréningových jednotiek s cieľom budovať športovú výkonnostnú úroveň smerom dosiahnutiu adekvátnej výkonnostnej, vrcholovej úrovne v danom športe. Tím odborníkov zostaví tréningový plán či už z krátkodobého tak aj dlhodobého tréningového cyklu. Každý účastník tréningových cyklov obdrží CERTIFIKÁT


"DON'T BE THE SAME, BE BETTER"


Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, ale aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého.


BE SPORTS ACTIVE


BE ACTIVE

SPORTS ACADEMY

SKY PARK, Čulenová
851 01 Bratislava

SPORTS  MANAGER

Roman Hanzel

+421 917 905 248
roman@beactive.sk

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.