ZAŠPORTUJ SI SO ŠPORTOVOU OSOBNOSŤOU

Organizovanie tréningov alebo odborných prednášok pre firmy s cieľom motivovať svojich zamestnancov k pohybovým aktivitám prostredníctvom známej slovenskej športovej osobnosti, športovej legendy, olympionika, ktorá ich naučí pravidelnému pohybu prostredníctvom jednoduchých rád a princípov. Nech vás motivuje známa športová osobnosť - olympijský medailista.


"DON'T BE THE SAME, BE BETTER"


Pokles pohybových, športových aktivít má za následok negatívne zdravotné dôsledky v každom veku. Prejavy zmien životného štýlu a pokles prirodzeného pohybu najmä u detí, mládeže, ale aj u dospelých a seniorov, má za následok vzrast obezity a častejší výskyt civilizačných chorôb. BE ACTIVE SPORTS ACADEMY sa snaží efektívne nastaviť a realizovať pohybové, športové aktivity na všetkých úrovniach života, aby sa stali pravidelnými rituálmi každého.


BE SPORTS ACTIVE


BE ACTIVE

SPORTS ACADEMY

SKY PARK, Čulenová
851 01 Bratislava

SPORTS  MANAGER

Roman Hanzel

+421 917 905 248
roman@beactive.sk

© 2020 BE ɅCTIVE s. r. o. All rights reserved.